Luis Antonio Fall '08 Fashion Show

1. PR Fashion Week Antonio 01

Puerto Rico High Fashion Week

 Luis Antonio- Fall 2008


2. PR Fashion Week Antonio 02

Puerto Rico High Fashion Week

Luis Antonio- Fall 2008


3. PR Fashion Week Antonio 03

Puerto Rico High Fashion Week

Luis Antonio- Fall 2008


4. PR Fashion Week Antonio 04

Puerto Rico High Fashion Week

Luis Antonio- Fall 2008


5. PR Fashion Week Antonio 05

Puerto Rico High Fashion Week

Luis Antonio- Fall 2008


6. PR Fashion Week Antonio 06

Puerto Rico High Fashion Week

Luis Antonio- Fall 2008


7. PR Fashion Week Antonio 07

Puerto Rico High Fashion Week

Luis Antonio- Fall 2008


8. PR Fashion Week Antonio 08

Puerto Rico High Fashion Week

Luis Antonio- Fall 2008


9. PR Fashion Week Antonio 09

Puerto Rico High Fashion Week

Luis Antonio- Fall 2008